SURMET
letecké práce

Vize, hodnoty a firemní politika

Vize

"Letecká práce - dostupná pro široký okruh zákazníků a šetrná k životnímu prostředí. Naším produktem vápnění přispíváme k obnově stavu příhraničních lesů zničených v minulosti kyselými dešti."

Firemní politika

Zákazníci
Kvalitní práce dle jeho podmínek
Naplnění kapacit - úspěšná účast v obchodních veřejných soutěžích
Životní prostředí Plánujeme a realizujeme všechny naše výkony tak, abychom co nejméně negativně ovlivňovali životní prostředí, naopak přispíváme k obnově flóry poškozené v minulosti emisemi - viz Závazek k životnímu prostředí a BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Plánujeme a realizujeme všechny naše výkony tak, abychom dodržovali všechny zákonné požadavky v oblasti BOZP, neustále zlepšujeme podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti práce - viz Závazek k životnímu prostředí a BOZP
Zaměstnanci Dodržují firemní hodnoty
Státní orgány Bezproblémová spolupráce
Partneři Získání informací o produktech
Hodnocení kvality vykonané práce
Konkurence Učit se od nich
Sledovat, nechat sledovat (stáří letců, stáří techniky)
Dodavatelé Kvalita, cena
Pružnost, flexibilita
Společníci Investovat do rozvoje techniky
Počasí Sledovat vývoj, získávat informace, vyhodnocovat (v místě zakázky)
Maximálně využívat podmínky
Agrotechnické lhůty Dodržení lhůt
Technika Trvale provozuschopná letadla i aplikační zařízení
Platné atesty zařízení