Češi se mají lépe a splácí svědomitěji

I když své dluhy splácíme mnohem svědomitěji než dříve, brzy může být hůře. Lidé splácí zodpovědněji než dříve a objem dluhů ohrožených nesplácením se oproti roku 2016 snížil. Ke konci roku 2017 dlužili české domácnosti 2,1 bilionu korun. Oproti roku 2016 tak došlo k nárůstu o 9%. Za nárůst může celkově příznivá ekonomická situace v ČR.

Klesá riziko nesplacených hypoték

U dlouhodobých dluhů také od roku 2016 pokleslo riziko nesplácení. Jedná se o důsledek kvalitního schvalovacího procesu a důkladného prověřování žadatelů. Ti, u kterých hrozí riziko, že by časem přestali splácet, neprojdou scoringem a půjčku díky tomu nedostanou. V meziročním porovnání klesl počet klientů ohrožených dlouhodobými dluhy o 15%. Naopak vzrostl počet osob, které mají naopak krátkodobé bankovní i nebankovní půjčky. Nejvíce si lidé půjčují tradičně na Vánoce, čímž se riziko nesplácení poměrně zvyšuje.

Nebankovní půjčky

Velmi důležité je sledovat také to, odkud si klienti půjčují po 9. březnu 2018. K tomuto datu udělila Česká národní banka licenci pro poskytování nebankovních půjček 17 subjektům, kdy 5 z nich není evidováno v žádném registru. Na rozhodnutí ČNB o tom, jestli jim bude licence udělena nebo nikoliv, čeká dalších 84 subjektů. Lhůta pro rozhodování vyprší v květnu 2018 a proto se nepředpokládá, že by banka udělila licence všem subjektům, i kdyby podmínky splnily.

Některé subjekty však již dopředu počítají s tím, že podmínky nesplní. Jedná se například o malé startupy či společnosti, které zkoušejí své štěstí, zda jim přeci jen nebude licence udělena. Na trhu je také řada společností, které pouze oddalují svůj konec. Rizikem jsou krátkodobé půjčky, které lidé vyhledávají v nízkých částkách na pár dní.

Pozor na nelegální poskytovatele půjček

Na českém trhu nebankovních půjček operuje celá řada firem. Celkem je to 100-300 subjektů. O licenci však zažádalo pouze 100 poskytovatelů. V případě, že si zbylých 200 subjektů do konce května neukončí svou činnost, čekají je pokuty a to nemalé.

Hledáte-li půjčku od nebankovního subjektu, můžete si konkrétního poskytovatele proklepnout na stránkách České národní banky. To platí i o zprostředkovatelích půjček. V případě, že na seznamu společností s licenci daný poskytovatel půjčky není, pak se raději této půjčce vyhněte.

Největším problémem jsou lichváři, kteří fungují pouze lokálně. Zpravidla mají vyvěšeny telefonní číslo a jednoduchý inzerát na nástěnkách v supermarketech nebo na pouličních lampách a na zastávkách.

Češi se zadlužují každý třetí den rizikově

Dalším problémem je neochota šetřit a nízké mzdy. Lidé se neváhají zadlužit. Podle České bankovní asociace se zadlužuje téměř každý třetí člověk a to naprosto nezodpovědně. Hlavními lákadly jsou dovolené, počítače, moderní elektronika, ale i auta či vybavení domácnosti.

Rizikovými dlužníky jsou ti, kdo se nezdráhají platit splátky jedné půjčky další půjčkou, případně si půjčit při nedostatku peněz. Časté jsou půjčky pro ty, kdo potřebují peníze na zábavu nebo na běžný chod domácnosti.

Vyhnout se dluhové pasti můžete snadno, ale ne každý odolá svodům tak lákavých nabídek půjček s nízkou splátkou. Platí, že bychom si neměli půjčovat na zbytečnosti a je vhodné tvořit si finanční rezervu i z nízkých částek. Nečekané výdaje pak uhradíte z rezervy.

Lidé si postupem času uvědomují rizika velkého množství úvěrů a zajímají se o konsolidaci, naučili se také refinancovat své půjčky výhodnějšími úvěry. Chcete-li půjčku rychle, rozhodně nesahejte po první nabídce. Chybou je hledět pouze na dostupnost nebo výši splátky.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *